Procuri

  • procuri de administrare și conservare a bunurilor;
  • procuri speciale privind: înstrăinarea de bunuri mobiliare sau imobiliare, ipotecarea de bunuri imobile sau gajarea de bunuri mobile, succesorale, judiciare, de reprezentare la constituirea și modificarea societăților comerciale sau agricole și pentru dizolvarea sau lichidarea acestora.

ACTE NECESARE PENTRU AUTENTIFICAREA UNEI PROCURI SUNT:

  • actul de identitate al persoanei care împuternicește;
  • datele persoanei împuternicite;
  • documente/date specifice în funcție de conținutul procurii. Acestea se stabilesc în funcție de  tipul de procură solicitat.

CONTACTEAZĂ-NE

Nume (necesar)

Telefon (necesar)

Email (necesar)

Subiect

Mesaj