Modificarea regimului matrimonial

După cel puţin un an de la încheierea căsătoriei, soţii pot, ori de câte ori doresc, să înlocuiască regimul matrimonial existent cu un alt regim matrimonial ori să îl modifice, cu respectarea condiţiilor prevăzute de lege pentru încheierea convenţiilor matrimoniale. Convenţia matrimonială încheiată înainte de căsătorie produce efecte numai de la data încheierii căsătoriei. Convenţia încheiată în timpul căsătoriei produce efecte de la data prevăzută de părţi sau, în lipsă, de la data încheierii ei.

  • Regimul comunității legale;
  • Regimul separației de bunuri;
  • Regimul comunității convenționale;
  • Partajul bunurilor comune în timpul căsătoriei.

CONTACTEAZĂ-NE

Nume (necesar)

Telefon (necesar)

Email (necesar)

Subiect

Mesaj