Legalizări

LEGALIZAREA COPIILOR DE PE ÎNSCRISURI

Biroul nostru efectuează copii legalizate după documentele originale prezentate de solicitant, cu excepţia urmatoareleor documente:

  • hotărâri judecătoreşti;
  • încheieri sau extrase de carte funciară;

LEGALIZAREA SEMNĂTURILOR DE PE INSCRISURI, A SPECIMENELOR DE SEMNĂTURĂ, A SIGILIILOR

Notarul public poate legaliza semnătura părţilor numai pe înscrisurile pentru care nu se cere formă autentică, prin lege, ca o condiţie de valabilitate a actului. La cererea părţii, notarul public poate legaliza specimenul de semnătură al persoanei care se prezintă personal la sediul biroului notarial şi care va semna în faţa notarului public.

DARE DE DATĂ CERTĂ ÎNSCRISURILORELIBERAREA DE DUPLICATE ALE ÎNSCRISURILOR NOTARIALE

EFECTUAREA ȘI LEGALIZAREA TRADUCERILOR

CONTACTEAZĂ-NE

Nume (necesar)

Telefon (necesar)

Email (necesar)

Subiect

Mesaj